Over ons

Onze missie :  

  • organiseren van (sport)activiteiten voor en met mensen met een beperking,
  • fundraising ten voordele van To Walk Again vzw en FriS vzw (info : zie ‘Steun ons’)
  • integratie van mensen met een fysische beperking in sportclubs – ‘samen’ sporten.

Hoe het ooit begon …
Als vier enthousiaste loopvrienden besloten we een extra dimensie te geven aan onze sportieve uitdagingen: marathons lopen gekoppeld aan het bieden van financiële steun aan de minder gelukkigen onder ons die niet kunnen rennen. In 2007 liepen wij de marathon van Berlijn, in 2008 voegden we de New York Marathon toe. De Bank of America Chicago Marathon is de derde major die we tot een goed einde brachten. Ons uiteindelijke doel: de 5 grote ‘Major Marathons’ lopen : Berlijn, New York, Boston, Chicago en London. Steeds in het kader van loopsport in combinatie met fundraising.

Sporten voor anders-validen : To Walk Again vzw en FriS vzw
Om ook anders-validen te enthousiasmeren voor het sporten, besloten we samen te werken met de vzw To Walk Again, gesticht door Marc Herremans. In mei 2008 organiseerden we in Halle een eerste Run-to-Walk Day.

Vanaf 2009 werken we ook samen met en voor FriS vzw (Friends and Scream United), een sportvereniging voor kinderen en volwassenen met een beperking in Vlaams-Brabant en Brussel. De filosofie van FriS is eenvoudig… fris: iedereen die wil sporten en om één of andere reden niet volwaardig aan bod komt in een valide sportclub, is van harte welkom.

Onze jaarlijkse fundraising-opbrengsten worden telkens geschonken aan vzw FriS en vzw To Walk Again.

Bovendien slaagden wij er in om samen met alle organisatoren de aftrap te geven aan een permanente sportwerking voor anders-validen op zondagnamiddag in sporthal De Bres.  Vaste sporten voor mensen met een beperking in Halle zijn intussen : Dans, Badminton en Boccia (een soort van pétanque in zaal voor mensen met hersenverlamming, lichamelijke of verstandelijke achterstand), dit alles in organisatie van FriS.

Leave a Reply